Rozhodnutí o umístění stavby Pískovna Vojkovice

7.7.2017 / Úřední deska / autor: info

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování vydal rozhodnutí o umístění stavby „Pískovna Vojkovice,
číst více…

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8.6.2017 / Úřední deska / autor: info

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 19.6.2017 v zasedací místnosti OÚ.
číst více…

Územní rozhodnutí – veřejná vyhláška: oplocení D8

26.5.2017 / 2017 Úřední deska / autor: info

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad vydal územní rozhodnutí – veřejnou vyhlášku týkající se oplocení dálnice D8 v oblasti exit 9 až exit 18.
číst více…

Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Všestudy

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Obec Všestudy vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucí místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Všestudy, příspěvkové organizace. Přihlášky je možné podávat nejpozději do pondělí 15/5/17 do 18.00 hod.
číst více…

Oznámení o pokračování územního řízení

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Společnost České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 (dále jen „žadatel“), podala dne 29.10.2015 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“.
číst více…

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020

8.3.2017 / Rozpočet Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Zastupitelé na svém prvním letošním zasedání schválí také střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 -2020
číst více…

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8.3.2017 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 20.3.2017 v nově zrekonstruované  zasedací místnosti OÚ
číst více…

Rozhodnutí o pokácení dřevin

15.2.2017 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec Všestudy, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení  § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost ŘSD ČR, IČO 65993390, zastoupené společností DIPONT, s.r.o., IČO 28693094, ze dne 21.12.2016 o vydání povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les v prostoru dotčeném stavbou oplocení proti zvěři podél dálnice D8 v úsecích ležících na k.ú. Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou.
číst více…

Informace o placení místních poplatků na rok 2017

2.1.2017 / Ostatní Události a aktuality Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

poplatky 2017
číst více…

Oznámení, Veřejná vyhláška

14.12.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle § 144 odst. 6 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
číst více…