Vyhláška: Daň z nemovitých věcí na rok 2017

8.5.2017 / 2017 Vyhlášky / autor: info

Finanční úřad pro Středočeský kraj formou veřejné vyhlášky informuje, že od 28/4/17 do 29/5/17 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí.
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

30.11.2016 / Úřední deska Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 28.11.2016 usnesením č.4/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

3.3.2016 / 2016 Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová
Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 29.2.2016 usnesením č.1/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Vyhláška 1-2016 o stočném
číst více…

Obecně závazná vyhláška obce Všestudy č. 1/2015

14.9.2015 / 2015 Události a aktuality Úřední deska Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Zastupitelé schválili dne 7.9.2015 na veřejném zasedání novou vyhlášku o místních poplatcích. Její znění včetně přílohy naleznete zde
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

20.3.2013 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
číst více…

Provozní řád dětského hřiště a plán kontrol

28.1.2010 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Provozní řád veřejného dětského hřiště ve Všestudech vydaný dne 20.8.2008
číst více…

Vyhláška 1/2007

28.1.2010 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Vyhláška 1/2007
číst více…

Vyhláška 2/2007

28.1.2010 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

OBEC VŠESTUDY, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška
číst více…

Informace k vyhlášce

28.1.2010 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

OBEC VŠESTUDY
INFORMACE
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
číst více…

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem

28.1.2010 / Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
číst více…