Sběr velkoobjemového odpadu

7.11.2016 / 2016 / autor: Jarka Tůmová

Od pátku 18.11.2016 do pondělí 21.11..2016 budou  přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V obci Všestudy bude přistaven před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. V obci Dušníky nad Vltavou též u kontejnerů na separovaný odpad.
číst více…

Sběr nebezpečného odpadu

19.9.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

FCC Česká republika s.r.o. pořádá mobilní sběr nebezpečného odpadu dne 8. října 2016
číst více…

Výběrové řízení

7.9.2016 / 2016 Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Město Veltrusy – Městský úřad na základě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí stavebního odboru MěÚ Veltrusy  
číst více…

Informace o přerušení dodávky elektřiny

11.5.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se:
číst více…

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI

4.5.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

V naší obci započala realizace výstavby mateřské školy pro 20 dětí spolu s celkovou rekonstrukcí a přístavbou budovy obecního úřadu. K realizaci tohoto záměru jsme mohli přistoupit i díky poskytnuté dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Mateřské školy, a to ve výši 4.000.000,- Kč. Stavbu provádí firma Metall Quatro spol. s r.o., která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 8.648.698,- Kč (včetně DPH). Stavba bude ukončena v lednu 2017.
číst více…

Sběr velkoobjemového odpadu

4.5.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Od pátku 6.5.2016 do pondělí 9.5.2016 budou  přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V obci Všestudy bude přistaven před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. V obci Dušníky nad Vltavou též u kontejnerů na separovaný odpad.
číst více…

Očkování psů

23.3.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Očkování psů se uskuteční v neděli 3.dubna 2016
číst více…

Sběr nebezpečných odpadů

16.3.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

FCC Česká republika, s.r.o.  (dříve .A.S.A., spol. s r.o.) jako každoročně pořádá  9.4.2016 mobilní sběr nebezpečných odpadů. Fyzické osoby – občané obce mohou zdarma odevzdat nebezpečné odpady.
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

3.3.2016 / 2016 Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová
Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 29.2.2016 usnesením č.1/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Vyhláška 1-2016 o stočném
číst více…

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

8.2.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25,  odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb.

číst více…