Poplatek kanalizace – stočné

16.3.2017 / Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Poplatek za kanalizaci – stočné za období od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018.
číst více…

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020

8.3.2017 / Rozpočet Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Zastupitelé na svém prvním letošním zasedání schválí také střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 -2020
číst více…

Sběr nebezpečného odpadu

8.3.2017 / Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

FCC Česká republika s.r.o. pořádá mobilní sběr nebezpečného odpadu dne 25.3.2017
číst více…

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8.3.2017 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 20.3.2017 v nově zrekonstruované  zasedací místnosti OÚ
číst více…

Rozhodnutí o pokácení dřevin

15.2.2017 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec Všestudy, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení  § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost ŘSD ČR, IČO 65993390, zastoupené společností DIPONT, s.r.o., IČO 28693094, ze dne 21.12.2016 o vydání povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les v prostoru dotčeném stavbou oplocení proti zvěři podél dálnice D8 v úsecích ležících na k.ú. Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou.
číst více…

Informace o placení místních poplatků na rok 2017

2.1.2017 / Ostatní Události a aktuality Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

poplatky 2017
číst více…

Oznámení, Veřejná vyhláška

14.12.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle § 144 odst. 6 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
číst více…

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

12.12.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu dne 28. 12. 2016 v klubovně SK Viktoria Všestudy
číst více…

Rozpočet na rok 2017

12.12.2016 / Rozpočet Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Na posledním letošním veřejném zasedání by mělo zastupitelstvo obce schválit rozpočet na rok 2017
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

30.11.2016 / Úřední deska Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 28.11.2016 usnesením č.4/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)
číst více…