Závěrečný účet obce za rok 2015 a hospodaření obce za rok 2015

9.5.2016 / Rozpočet Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2015
číst více…

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI

4.5.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

V naší obci započala realizace výstavby mateřské školy pro 20 dětí spolu s celkovou rekonstrukcí a přístavbou budovy obecního úřadu. K realizaci tohoto záměru jsme mohli přistoupit i díky poskytnuté dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Mateřské školy, a to ve výši 4.000.000,- Kč. Stavbu provádí firma Metall Quatro spol. s r.o., která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 8.648.698,- Kč (včetně DPH). Stavba bude ukončena v lednu 2017.
číst více…

Sběr velkoobjemového odpadu

4.5.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Od pátku 6.5.2016 do pondělí 9.5.2016 budou  přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V obci Všestudy bude přistaven před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. V obci Dušníky nad Vltavou též u kontejnerů na separovaný odpad.
číst více…

Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce

27.4.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec Všestudy zveřejňuje záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce
číst více…

Veřejná vyhláška

6.4.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
číst více…

Očkování psů

23.3.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

Očkování psů se uskuteční v neděli 3.dubna 2016
číst více…

Sběr nebezpečných odpadů

16.3.2016 / 2016 Události a aktuality / autor: Jarka Tůmová

FCC Česká republika, s.r.o.  (dříve .A.S.A., spol. s r.o.) jako každoročně pořádá  9.4.2016 mobilní sběr nebezpečných odpadů. Fyzické osoby – občané obce mohou zdarma odevzdat nebezpečné odpady.
číst více…

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

3.3.2016 / 2016 Vyhlášky / autor: Jarka Tůmová
Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 29.2.2016 usnesením č.1/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Vyhláška 1-2016 o stočném
číst více…

Rozhodnutí

17.2.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Závěr zjišťovacího řízení „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“
číst více…

Pozvánka na Zasedání zastupitelstva

17.2.2016 / Úřední deska / autor: Jarka Tůmová

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 29. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu.
číst více…