Archiv autora: Inka Lorencová

Z3 ÚP Všestudy k vydání

Změna č, 3 ÚP Všestud – odůvodnění k vydání

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1a – základní členění území

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres změny č. 3

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPO a asanací

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2b – situace širších vztahů

Změna č. 3 ÚP Všestud – výroková část k vydání

úplné znění ÚP Všestudy po změně č.3

úz ÚP Všestud – 1a – základní členění území

úz ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres

úz ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPO a asanací

úz ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

úz ÚP Všestud – 2b – výkres širších vztahů

úz ÚP Všestud – 2c – výkres předpokládaných záborů PF

úz ÚP Všestud po změně 3