Archiv autora: Inka Lorencová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení
v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici „Bezejmenná“, lokalita „Červený mlýn“,
parcelní číslo 372 v katastrálním území Všestudy u Veltrus (787451).

_OOP-Návrh stanovení DZ v obci Všestudy

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZEN

priloha_1163930085_0_Oznámení zahájení řízení_schváleníKŘKralupy_22 priloha_1163930085_5_příloha_3-kontrolní_odběrná_místa (1)

priloha_1163930085_4_příloha_2-přehledná_situace (1)

priloha_1163930085_3_příloha_1-odběrná místa-producenti (2)

priloha_1163930085_2_KŘ_Kralupy_nad_Vlt

priloha_1163930085_1_KŘ Kralupy – tabulky