Archiv rubriky: 2021

Záměr odprodeje obecního pozemku

Obec Všestudy zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích záměr
odprodeje obecního pozemku

Pozemek: p.č. 220/24
Výměra: 23 m2
Kat.území: Dušníky nad Vltavou Způsob využití: chmelnice

Cena: 10.000,- Kč

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Zamer-odprodeje-pozemku

OKÝNKA 2021

Adventní hra v ulicích Všestud

Pojďte si zkrátit čekání na Ježíška a zahrajte si s námi tuto adventní hru plnou hledání v ulicích naší vesnice.

Stejně, jako si každý prosincový den otevřete jedno okénko v adventním kalendáři a pochutnáte si na malé čokoládce, rozsvítí se od prvního prosince každý podvečer dané číslo v okně některého ze všestudských domů.

Tedy prvního prosince se rozsvítí jednička, druhého přibude dvojka a na Štědrý den již bude zářit všech 24 čísel. Hledat proto není potřeba každý den, čísla budou postupně přibývat.

Smyslem hry je postupně obejít a najít všech 24 čísel. Kde přesně čísla budou, vám neprozradíme, nápovědu však najdete na „hrací kartě“, kde bude uvedena ulice, ve které se nachází dům, jež číslo rozsvítí. Děti hrající o odměnu si musí vždy do hrací karty zapsat číslo popisné domu, ve kterém rozsvícené číslo objevily.

POZOR! Rozsvícené číslo může být vidět z jiné ulice, než je adresa domu, někdy je potřeba trochu hledat. Může být umístěno i na fasádě domu, na stromě, na brance…

Čísla budou svítit denně v rozmezí cca 16:00 – 19:00.

HRAJTE O ODMĚNU!

Hry o odměnu se mohou zúčastnit všechny děti (cca od 1 roku) ze Všestud, děti navštěvující MŠ Všestudy a děti, které mají ve Všestudech příbuzné. Je však potřeba je přihlásit (to abychom věděli, kolik odměn pořídit.)

Zaregistrujte své děti – napište jejich jména na email: okynka2021@centrum.cz do 7. 12. 2021.

Odměnu děti naleznou s posledním objeveným číslem, tedy 24. 12. 2021, v tento den mohou hledat již od 15:00. Pokud si děti nebudou moci odměnu vyzvednout, ozvěte se na daný email a vymyslíme náhradní řešení.

K VYTIŠTĚNÍ

PŘÍJEMNÉ ADVENTNÍ HLEDÁNÍ VÁM PŘEJE OBEC VŠESTUDY!

 

 

Okýnka 2021_plakat.jpg

 

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 22. 11. 2021 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zahájení
2. Schválení rozpočtového opatření č. 4
3. Projednání záměru zadání vypracování projektové dokumentace multifunkčního domu
4. Diskuze
5. Závěr

 

Pozvánka na zasedání 22_11_2021

Přerušení provozu MŠ VŠESTUDY

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19  v  MŠ Všestudy bude od čtvrtka 03. 11. 2021  do 04. 11. 2021 ( včetně) přerušen provoz Mateřské školy Všestudy.

Jsme si vědomi komplikací a náročnosti situace, které náhlé uzavření školky pro rodiče znamená a proto bychom předem chtěli poděkovat za pochopení.

MS uzavření 3.11.2021