úplné znění ÚP Všestudy po změně č.3

úz ÚP Všestud – 1a – základní členění území

úz ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres

úz ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPO a asanací

úz ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

úz ÚP Všestud – 2b – výkres širších vztahů

úz ÚP Všestud – 2c – výkres předpokládaných záborů PF

úz ÚP Všestud po změně 3