Zpráva č.2 Kontrolního výboru obce Všestudy

Zápisy a usnesení Zpráva č.2 Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 19.3.2007


Přítomni
:

p.
Houška Marek – člen komise

p.
Horák Jaroslav – člen komise

p.
Lanc Luboš – předseda komise


Program kontroly:


Kontrola čerpání nákladů na telefonní linky


Kontrola internetových stránek


Kontrola dodržování jednacího řádu


Kontrola čerpání nákladů na tel. linky
:

Leden

Prosinec

Listopad

07

06

06

05

06

05

Pevná linka

1087Kč

9090Kč

1086Kč

835Kč

1158Kč

1215Kč

+19%

+30%

-5%

Mobily

1779,5Kč

7477Kč

1896Kč

9554Kč

1546Kč

3584Kč

-74%

-80,1%

– 56,9%

Vybrány byly tyto měsíce z důvodu možnosti porovnání s uplynulý rokem, kdy
byly náklady velmi vysoké.


Kontrola internetových stránek obce Všestudy:

V současné době jsou provozovány internetové stránky neoficiální p.
Kadeřábkem jako soukromou osobou. Kromě jiného zveřejňuje i dokumenty ne
elektronické úřední desce. Obec nemá žádný způsob ovlivnění co bude a
nebude na těchto stránkách uveřejněno. Dle zákona č.500/2004 o správním
řízení, zodpovědnost za zveřejňování dokumentů na elektronické úřední
desce má vždy úřad. Nemá-li obec možnost zajistit si elektronickou úřední
desku má možnost obrátit se na obec s rozšířenou působností. Pokud se
dohodne sepíše s ní veřejno- právní smlouvu. Neuspěje-li obrátí se na
Krajský úřad a tento obci s rozšířenou působností nařídí uzavření smlouvy.
Přesto se obec nezbavuje právní odpovědnosti za vyvěšování . Co se týče
právních důsledků nezveřejnění, tak dle § 25 odst. 2 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, v okamžiku, kdy není při doručení veřejnou vyhláškou
doručení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup (
prostřednictvím internetu ), tak je způsobena neplatnost tohoto doručení.

Kontrolní výbor na základě zjištěného doporučuje:

V souladu s výše uvedeným zákonem zrealizovat oficiální internetové
stránky obce Všestudy.


Kontrola dodržování jednacího řádu
:

Při
kontrole dodržování jednacího řádu bylo zjištěno, že není dodržován čl. V.
odst. 2 kde se píše, že účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva
obce svým podpisem do listiny přítomných. Zastupitelé budou podepisovat
presenční listinu.

Ve
Všestudech dne 19.3.2007

Ing.
Luboš LANC

Předseda kontrolního výboru

Napsat komentář