Činnost zastupitelů za období 10/06 až 1/07

Kompletní přehled činnosti zastupitelstva, jak byl prezentován na zasedání

 • Bylo provedeno
  vyhodnocení akce „Chodník-Vojkovská“ a předáno jako podklad pro
  vyúčtování přidělené dotace.

 • Jednání s firmou
  IMPREST dopadlo úspěšně. Firma odstoupila od svého požadavku na
  proplacení fa. ve výši cca 130.000,– Kč.

 • SÚS reagovala na výzvu
  a uklidila nánosy bláta na rozcestí u autobusových zastávek. Obec
  zároveň vstoupila do jednání s Krajským úřadem a ten následně s Ropidem
  o možnosti prodloužení spoje 13,30 až do obce. Jedná se hlavně
  o bezpečnost dětí při návratu ze školy.

 • Obec se dočkala
  „vánočního stromku“. Jeho osvětlení bylo třeba provést v souladu
  s bezpečnostními předpisy. Bylo provedeno protažení přívodu el. ze
  sklepa budovy OÚ, venkovní vedení má napětí pouze 24 W, vše je opatřeno
  chráničkou, jištěním a je připojen stmívač . Současně bylo vyřešeno
  i osvětlení vchodu OÚ. Celkové náklady včetně osvětlení byly 9.300,– Kč
  včetně DPH.

 • Bylo provedeno
  zhodnocení úklidu „černé skládky“ v obci Dušníky. Nyní se zvažuje
  o pokračování této akce.

 • Byly zlikvidovaly
  knihy, které již delší dobu ležely v chodbě před knihovnou kde překážely
  a navíc svoji váhou zbytečně zatěžovaly strop. Dále bylo provedeno
  vyčištění mezí podél výjezdové silnice z obce ke křižovatce. Celkové
  náklady 800,– Kč.

 • Vzhledem
  k narůstajícímu vybavení na péči o vzhled obce /sekačky,vyžínače, apd,
  bylo rozhodnuto o opravě bývalé /malé/ hasičárny. Tato budova bude
  opravena a opatřena proti krádeži mřížemi. Na výrobu a montáž mříží byly
  osloveny 3 firmy a jedna z nich již byla vybrána. Jedná se o náklad
  v hodnotě 27.200 Kč + DPH 19 %.

 • Obec získala povolení
  k likvidaci „velké“ hasičské zbrojnice. Najít zájemce o bezplatnou
  likvidaci s využitím rozebraného stav. mat. se nepodařilo. Přistoupilo
  se tedy k jednání s firmami zabývajícími se likvidací staveb. Dá se
  předpokládat, že částka která bude získána prodejem žel. šrotu ze stavby
  zčásti pokryje náklady na likvidaci a skládkování.

 • Byla učiněna poptávka
  na zpracování projektové dokumentace na pokračování výstavby chodníků.
  Výběrové řízení bude provedeno v souladu se zákonem. Občané budou včas
  informování o nabídkách a výsledku řízení.

 • Je objednána
  geodetická firma na zaměření a vytyčení budoucích chodníků a zároveň na
  označení obecního pozemku, které by vedlo ke znovuzprovoznění např.
  cesty kolem Mlýnského potoka, výsadba podél cesty na Vojkovice (po
  panelech).

 • Provádí se
  rekognostikace problematiky principu řešení likvidace splaškových vod
  v obci.

 • Běží řízení na
  povolení oprav zvoničky Všestudy + zv.Dušníky n/Vlt.

 • Připravuje se rozsah
  výsadby – doplnění zeleně na veřejně přístupných plochách v majetku nebo
  nájmu obce.

 • Provádí se
  rekognostikace problematiky protihlukového valu podél D8.

 • Jsou obeslány
  organizace (SUS, RŽP) k možnosti výsadby aleje od sušárny do Dušník n/Vlt.podél
  III/10151 – prozatím po jedné straně.

 

 

Napsat komentář