Dětský karneval

Dne 17.3.2007 proběhl v hostinci U Přemysla dětský karneval. Zúčastnilo se jej přibližně 38 dětí. Původně měla akci finančně zajistit obec, ale našlo se dostatek lidí, kteří tuto akci zasponzorovali, a tak ušetřené peníze mohou být vynaloženy na další plánované akce pro děti. Pro informaci uvádíme jména sponzorů a tímto jim zároveň děkujeme.

Pronájem sálu+otop+úklid 1.400,- Miloslava Hedvíková, Jaromír Pavliš

Občerstvení 330,- Luboš Lanc

Cukrovinky 600,- Hana Pavlinská, Jiří Hánl

Balonky 300,- Lanc

Výzdoba 400,- Jaroslava Tůmová, Věra Váňová

Koláčky 300,- Jana Houšková, Jana Váchová

 

 

Napsat komentář