Oznámení o zasedání 20.8.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 20.8.2008 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech

Nová stránka 1

 

1.
Zahájení

2.
Doplnění finančního výboru

3.
Schválení provozního řádu dětského hřiště

4.
Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E

5.
Různé

6.
Diskuze

7.
Závěr

                                 Ing. arch. Jiří Hánl

                                      starosta obce

     Vyvěšeno
6.8.2008

 

 

Napsat komentář