Oznámení o zasedání 27.6.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 27.6. 2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Nová stránka 1

 

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,


které se koná ve středu 27.6. 2007 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zahájení

 2. Schválení závěrečného účtu
  obce

 3. Rozpočtové opatření č. 1

 4. Projednání příspěvku na
  činnost SK Viktoria Všestudy na rok 2007

 5. Prodej pozemku OÚ-
  schválení prodeje

 6. Informace k záměru
  odprodeje čtyřech stavebních parcel (zadání podmínek a jejich schválení)

 7. Informace o činnosti
  zastupitelstva

 8. Různé

 9. Diskuze

 10. Závěr

Ing.
arch. Jiří Hánl


starosta obce

Vyvěšeno
18.6.2007

 

 

Napsat komentář