Oznámení o zasedání 28.1.2009 + Záměr na pronájem pozemků

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 28. 1. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech

Nová stránka 1

 

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Všestudy

které se koná ve středu 28. 1. 2009 od
19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu ve
Všestudech

1.
Zahájení

2.
Rozpočtové opatření č. 3

3.
Vyjádření k věcnému břemenu pro STP Net,
s.r.o.

4.
Žádost o příspěvek SK Viktoria Všestudy

5.
Vyhláška o veřejném pořádku

6.
Záměr o pronájmu pozemků 

7.
Různé

8.
Diskuze

9.
Závěr


I
ng.
arch. Jiří Hánl


starosta
obce          
                   


     Vyvěšeno 12. 1. 2009Obec Všestudy

Oznamuje v souladu
s ustanovením  §  39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Záměr pronajmout obecní pozemky nebo jejich části za
podmínek v obci obvyklých,

tj. 1,- Kč/m2/rok. Doba pronájmu 1 rok

Jedná se o tyto pozemky a jejich výměry:

č.k.n. 270-1/2 (severní část)               1455m2

č.p.k.
265                                            1381m2

Jediným kritériem při výběru zájemce je datum podání
žádosti o pronájem konkrétního pozemku.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto
vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne
vyvěšení.

                 Ing. arch. Jiří Hánl
Jaroslava Tůmová
starosta obce
místostarostka obce

Vyvěšeno: 12.1.2009

Sejmuto:

 

 

Napsat komentář