Oznámení o zasedání 6.3.2008

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve čtvrtek 6. 3. 2008 od 19.00 hodin v hostinci „U Přemysla“ ve Všestudech

Nová stránka 1

 


1.
Zahájení

2.
Informace o výběrovém řízení

3.
Informace o stavebních úpravách v budově OÚ

4.
Přihlášení obce k programu dotace MMR

5.
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci

6.
Valorizace  odměn zastupitelů

7.
Různé

8.
Diskuze

9.
Závěr


Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce                      

Vyvěšeno
20.2.2008        

 

 

Napsat komentář