Volby 2008 – do zastupitelstva Středočeského kraje

Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční v pátek 17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Nová stránka 1

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb


V souladu  s ust. § 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuji:


 

 1. Volby do
  Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční


v pátek    17.
října 2008 od 14,00 hodin do  22,00 hodin a


v sobotu 18.
října 2008 od    8,00 hodin do 14,00 hodin


 

 1. Místem konání
  voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově

  Obecního   úřadu-zasedací místnost pro voliče bydlící ve
  Všestudech a Dušníkách nad Vltavou
 1. Voliči bude
  umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní


  občanství České republiky (platným občanských průkazem, cestovním,
  diplomatickým nebo služebním pasem České republiky )


 1. Každému voliči
  budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.


  Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
  místnosti

 

 1. Obyvatelům
  Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou

  zároveň
  občany Všestud  bude umožněno hlasování přenosnou urnou po


  dohodě s vedením  Červeného Mlýna (poskytovatelem sociální služeb)


Ing. arch. Jiří Hánl

starosta obce Všestudy

Vyvěšeno: 2.10.2008

 

 

Napsat komentář