Opětovné rozeznění zvonu

Všestudská zvonička. Opětovnému rozeznění zvonu přihlíželi všestudští občané – viz. foto

7.7.2007 v dopoledních hodinách se téměř po
10 letech opět rozezněl zvon na všestudské zvoničce.

Opravu zvoničky včetně mechanického
zabezpečení zvonu zaštítila obec Všestudy v souladu se svým plánem akcí na
letošní rok.

Zvon byl darován „občanským sdružením za
obnovu zvoničky“. Toto sdružení též financovalo zabezpečení zvonu pomocí
kamerového systému.


Této události předcházelo 21. června 2007 vysvěcení zvonu sídelním
biskupem královéhradecké diecéze Mons. ThLic. Dominikem Dukou, OP.


Slavnostní akt proběhl na biskupství v Hradci Králové za přítomnosti
zástupců občanského sdružení a starosty obce Všestudy .


 

 

Napsat komentář