Podzimní svoz odpadů 2008

Mobilní svoz nebezpečných odpadů, v sobotu 25. 10. 2008 proběhne mobilní svoz nebezpečného odpadu před budovou obecního úřadu.

Nová stránka 1

 

 


Mobilní svoz nebezpečných odpadů


V sobotu 25.10.2008

proběhne mobilní svoz
nebezpečného odpadu před budovou obecního úřadu.

od 08:00 do 08:30

Odpad není možné zde odložit
předem

Při svozu můžete odevzdat tyto
druhy odpadu:

 • znečištěné kovové nebo plastové
  nádoby

 • rozpouštědla, kyseliny, louhy,
  fotochemikálie

 • pesticidy, zářivky a výbojky
  (nerozbité)

 • oleje a tuky, barvy, lepidla,
  pryskyřice

 • detergenty-odmašťovací
  prostředky

 • zbytky léčiv, galvanické a suché
  články

 • vyřazené chladicí agregáty

 • televizory a jiná vyřazená
  elektrozařízení

 • pneumatiky, olověné baterie


Sběr velkoobjemového
odpadu


V pátek
31
.10.2008 bude
v průběhu dne přistaven ve Všestudech u budovy obecního úřadu kontejner
na
velkoobjemový odpad.
Kontejner bude odvezen v pondělí 3
.11.2008

Sběr se týká objemných
domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů,
jejichž mobilní svoz se uskuteční 25.10.2008

Do kontejneru nepatří:
pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC,
akumulátory a jiný nebezpečný odpad.

 

 

Napsat komentář