Závěrečný účet obce za rok 2015 a hospodaření obce za rok 2015

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2015

 

 

Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_obce

závěrečný_účet_2015_Všest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář