Veřejná vyhláška

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“),

místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů, podle § 144 odst. 6 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

d o r u č u j e

Veřejná_vyhláška

 

Napsat komentář