Oznámení o pokračování územního řízení

Společnost České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 (dále jen „žadatel“), podala dne 29.10.2015 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“.

České štěrkopísky -Sociáleně technické zázemí pískovna Vojkovice
Obvodní báňský úřad – rozšíření dobývacího prostoru Vojkovice – Všestudy -Veřejná vyhláška
Obvodní báňský úřad – rozšíření dobývacího prostoru – Vojkovice – Všestudy – Rozhodnutí
Mapa

Napsat komentář