Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad

kontejner bude přistaven v pátek 12.5.2017

a odvezen v pondělí 15.5.2017

Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad

Napsat komentář