Závěrečný účet a přezkum hospodaření

Dne 12. 5. 2017 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2016.

závěrečný účet 2016 Všestudy

Krajský úřad: Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Napsat komentář