Rozhodnutí o umístění stavby Pískovna Vojkovice

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování vydal rozhodnutí o umístění stavby „Pískovna Vojkovice,

sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“.

České štěrkopísky – Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí – STZ

Napsat komentář