Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad

kontejner bude přistaven v pátek 3.11.2017
a odvezen v pondělí 6.11.2017

Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad

Napsat komentář