Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. Kontejner bude přistaven v pátek 20. 4. 2018 a odvezen v pondělí 23. 4. 2018. Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad.