Závěrečný účet 2017 a přezkum hospodaření

Dne 30. 5. 2018 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
závěrečný účet 2017 Všestudy