VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU Územního plánu obce Nová Ves

Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční v pondělí 04.01.2021 v 15:00 hod,
on-line formou videokonference.
Videokonference bude dostupná na adrese:
https://meet.jit.si/OpakovaneVerejneProjednaniUPNovaVes

_oznámení_Opakované_veřejné_projednání_ÚP