VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
H+P stav s.r.o., IČ: 28392370, Všestudy 57, 277 46 Veltrusy zastoupené jednatelem Ing. arch. Jiřím
Hánlem, Všestudy 49, 277 46 Všestudy (dále jen „stavebník“) podal dne 31.03.2021 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„Lokalita Všestudy – Nad Parkem II“
na pozemcích parcelní čísla 435, 436, st.172/1, 226/242, 226/251, 226/263, 226/264, 400/8, 400/13, 400/14, 400/15, 400/16 v k.ú. Všestudy u Veltrus (787451), obec Veltrusy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení

Oznámení stavebního povolení – Lokalita Všestudy – Nad Parkem II