Záměr odprodeje obecního pozemku

Obec Všestudy zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích záměr
odprodeje obecního pozemku

Pozemek: p.č. 220/24
Výměra: 23 m2
Kat.území: Dušníky nad Vltavou Způsob využití: chmelnice

Cena: 10.000,- Kč

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Zamer-odprodeje-pozemku