Veřejná vyhláška

Záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici „náves Pod Lipami“, otoč autobusů, parcelní číslo 381/1 v katastrálním území Všestudy u Veltrus.

veřejná vyhláška