VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení
v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici „Bezejmenná“, lokalita „Červený mlýn“,
parcelní číslo 372 v katastrálním území Všestudy u Veltrus (787451).

_OOP-Návrh stanovení DZ v obci Všestudy