V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného
znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích

priloha_1259874271_0_2022-073062