Záměr směny pozemků

Obec Všestudy

Oznamuje na základě § 39 zákona č. 128 / 2000 Sb.

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemky v majetku Obce Všestudy- vše v k.ú. Dušníky nad Vltavou,

Obec Všestudy v celkové výměře 7 m2

části pozemků p.č. 286/9 o výměře 6 m2 a p.č. 286/10 o výměře 1 m2

odděleného z p.č. 286/1 (5.926 m2 – ostatní plocha), na základě geometrického plánu č. 135-171/2021, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

za

pozemky v majetku Leony Flekové – vše v k.ú. Dušníky nad Vltavou,

Obec Všestudy v celkové výměře 16 m2

části pozemků p.č. 320 o výměře 9 m2 a p.č. 321 o výměře 7 m2

odděleného z p.č.st. 10/1 (1.340 m2 – ostatní plocha), na základě geometrického plánu č. 135-171/2021, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

1_ záměr směny pozemků Fleková x Obec Všestudy