Archiv rubriky: 2024

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Všestudy a m.č. Dušníky nad Vltavou
uskuteční se u kontejnerů na separovaný odpad
kontejner bude přistaven v pátek 10. 05. 2024
a odvezen v pondělí 13. 05. 2024
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad

Veřejná vyhláška – finanční úřad

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024
pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Podle § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o
vyložení veřejné vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů, tj.
od 15.04.2024 do 15.05.2024

Doručení daňové povinnosti se provede tak, že se vyložení hromadného předpisného
seznamu oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce, a to
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby, od kdy je vyložen
• označením místa, kde do něj lze nahlédnout

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost.

 

priloha_1342507182_0_00200796_dne_0515_2401612208