Archiv rubriky: 2021

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DOSPĚLÉ

Od  22. 2. 2021 ordinuje lékařka pro dospělé MUDr. Hájková na adrese Josefa Dvořáka č. p. 592 ve Veltrusích. Ve dnech 18. – 19. 2. proběhne stěhování, lze využít jen telefonického kontaktu 736 484 005 či záskoku u MUDr. Votavové v Kralupech (tel. 315724720).

 

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DĚTI A DOROST

Od 15. 2. 2021 ordinuje lékařka pro děti a dorost MUDr. Vokálová v přízemí sokolovny (vchod z ulice Palackého). Před návštěvou ordinace je nutné se předem telefonicky objednat na novém telefonním čísle 725 191 271.

 

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE PRO DOSPĚLÉ

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021– 2022 se koná ve středu 14. dubna
2021 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/
.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději
16. 3. 2021 zveřejněny na webových stránkách školy
www.skola.veltrusy.cz .

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové
příjezdové komunikace

Oznámení – zahájení stavebního řízení – Pískovna Vojkovice (účelová komunikace)