Archiv rubriky: Události a aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2022

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 27. 06. 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022
  3. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2021
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
  5. Diskuze
  6. Závěr

Pozvánka na zasedání 27_06_2022

Veřejná vyhláška_ „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

priloha_1032297137_0_OOP-Stanovení přechodné,sil II a III tř,ORP Kralupy n Vlt