Archiv rubriky: Události a aktuality

Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Všestud

Návrh veřejná vyhláška_Z4 Všestudy-úřední deska

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – hlavní výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – koordinační výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – odůvodnění

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – srovnávací text

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výkres VPS, VPO a asanací

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výroková část

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – základní členění území