Plánovaná odstávka – CEZ

Dne 6. 6. 2024 od 7:30 do 11:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Všestudy (okres Mělník)
č. p. 1-7, 10-16, 18-22, 24-30, 33, 34, 40, 41, 43, 58, 62, 63, 64, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 93, 94, 105,
109-113, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125
kat. území Všestudy u Veltrus (kód 787451): parcelní č. 118/1, 226/38, 226/39, 226/40, 226/42, 226/43,
226/44, 226/45, 226/48, 226/53, 226/56, 226/57, 226/105, 226/166, 226/261, 226/262, 244/18, 244/19,
404/1,2, 407, 432, 433, 435

priloha_1359376115_1_oznameni-110060955917-cp2pnd4d3ihm4rlcgd7g

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy

Oznamuje na základě § 39 zákona č. 128 / 2000 Sb.

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemek v majetku Obce Všestudy v celkové výměře 132 m2

p.č. 60/12 (132 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

a

pozemek v majetku Ing. Petra Hurdíka – v k.ú. Všestudy u Veltrus, o celkové výměře 114 m2

p.č. 60/9 (114 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

 

 

zamer smeny pozemku Hur dik x Obec Všestudy 2024_2

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy,

 které se koná v pondělí 13. 05. 2024 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění a financování dopravní obslužnosti- evidenční číslo IDSK:OBC/0283/05792291/2022/2
  3. Schválení rozpočtového opatření č. 2
  4. Diskuze
  5. Závěr

Pozvánka na zasedání

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v obci Všestudy a m.č. Dušníky nad Vltavou
uskuteční se u kontejnerů na separovaný odpad
kontejner bude přistaven v pátek 10. 05. 2024
a odvezen v pondělí 13. 05. 2024
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad