Archiv rubriky: 2018

NÁVRH Změny č. 3 ÚP Všestud k veřejnému projednání

 

Z3 ÚP Všestud – výroková část 

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1a – základní členění území

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres změny č. 3

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPOP a asanací

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2b – situace širších vztahů

Změna č. 3 ÚP Všestud – náhled hlavního výkresu po změně č.3

Změna č. 3 ÚP Všestud – odůvodnění

Obec Všestudy – Veřejná vyhláška – Změna č.3 ÚP