Archiv rubriky: Vyhlášky

Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Všestud

Návrh veřejná vyhláška_Z4 Všestudy-úřední deska

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – hlavní výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – koordinační výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – odůvodnění

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – srovnávací text

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výkres VPS, VPO a asanací

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výroková část

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – základní členění území

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení
v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici „Bezejmenná“, lokalita „Červený mlýn“,
parcelní číslo 372 v katastrálním území Všestudy u Veltrus (787451).

_OOP-Návrh stanovení DZ v obci Všestudy

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZEN

priloha_1163930085_0_Oznámení zahájení řízení_schváleníKŘKralupy_22 priloha_1163930085_5_příloha_3-kontrolní_odběrná_místa (1)

priloha_1163930085_4_příloha_2-přehledná_situace (1)

priloha_1163930085_3_příloha_1-odběrná místa-producenti (2)

priloha_1163930085_2_KŘ_Kralupy_nad_Vlt

priloha_1163930085_1_KŘ Kralupy – tabulky

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 10. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 10. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 10. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO
KRAJE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 10. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška_ „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

priloha_1032297137_0_OOP-Stanovení přechodné,sil II a III tř,ORP Kralupy n Vlt