Archiv rubriky: Územní plán

Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Všestud

Návrh veřejná vyhláška_Z4 Všestudy-úřední deska

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – hlavní výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – koordinační výkres

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – odůvodnění

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – srovnávací text

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výkres VPS, VPO a asanací

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – výroková část

Z4 ÚP Všestud 04 2023 – základní členění území

Z3 ÚP Všestudy k vydání

Změna č, 3 ÚP Všestud – odůvodnění k vydání

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1a – základní členění území

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres změny č. 3

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPO a asanací

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2b – situace širších vztahů

Změna č. 3 ÚP Všestud – výroková část k vydání

NÁVRH Změny č. 3 ÚP Všestud k veřejnému projednání

 

Z3 ÚP Všestud – výroková část 

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1a – základní členění území

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1b – hlavní výkres změny č. 3

Změna č. 3 ÚP Všestud – 1c – výkres VPS, VPOP a asanací

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2a – koordinační výkres

Změna č. 3 ÚP Všestud – 2b – situace širších vztahů

Změna č. 3 ÚP Všestud – náhled hlavního výkresu po změně č.3

Změna č. 3 ÚP Všestud – odůvodnění

Obec Všestudy – Veřejná vyhláška – Změna č.3 ÚP