Mateřská škola Všestudy hledá učitele/ku a provozní

22.6.2017 / 2017 / autor: info

Mateřská škola Všestudy hledá učitele/ku a provozní s nástupem od 1/9/17.
číst více…

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8.6.2017 / Úřední deska / autor: info

Obec zve občany na veřejné Zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 19.6.2017 v zasedací místnosti OÚ.
číst více…

Závěrečný účet a přezkum hospodaření

31.5.2017 / 2017 Rozpočet / autor: info

Dne 12. 5. 2017 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2016.
číst více…

Územní rozhodnutí – veřejná vyhláška: oplocení D8

26.5.2017 / 2017 Úřední deska / autor: info

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad vydal územní rozhodnutí – veřejnou vyhlášku týkající se oplocení dálnice D8 v oblasti exit 9 až exit 18.
číst více…

Vyhláška: Daň z nemovitých věcí na rok 2017

8.5.2017 / 2017 Vyhlášky / autor: info

Finanční úřad pro Středočeský kraj formou veřejné vyhlášky informuje, že od 28/4/17 do 29/5/17 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí.
číst více…

Sběr velkoobjemového odpadu

26.4.2017 / 2017 / autor: info

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad
číst více…

Rozpočtové opatření č. 1 – rozpočet obce na rok 2017

18.4.2017 / 2017 Rozpočet / autor: info

Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  změnu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1.
číst více…

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-20

18.4.2017 / 2017 Rozpočet / autor: info

Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  střednědobý výhled rozpočtu 2018-20 v podobě, v jaké byl před zasedáním zveřejněn.Na svém zasedání dne 20/3/17 schválili zastupitelé obce Všestudy  střednědobý výhled rozpočtu 2018-20 v podobě, v jaké byl před zasedáním zveřejněn.

Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Všestudy

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Obec Všestudy vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucí místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Všestudy, příspěvkové organizace. Přihlášky je možné podávat nejpozději do pondělí 15/5/17 do 18.00 hod.
číst více…

Oznámení o pokračování územního řízení

12.4.2017 / Úřední deska / autor: info

Společnost České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 (dále jen „žadatel“), podala dne 29.10.2015 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“.
číst více…