Závěrečný účet 2017 a přezkum hospodaření

Dne 30. 5. 2018 se uskutečnilo „Přezkoumání hospodaření obce Všestudy. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň byl sestaven Závěrečný účet obce za rok 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
závěrečný účet 2017 Všestudy

Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu uskuteční se před stodolou u kontejnerů na separovaný odpad. Kontejner bude přistaven v pátek 20. 4. 2018 a odvezen v pondělí 23. 4. 2018. Do kontejneru nepatří: pneumatiky, elektronika, léky, plasty, PVC a jiný nebezpečný odpad.