Archiv rubriky: 2020

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021– 2022 se koná ve středu 14. dubna
2021 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/
.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději
16. 3. 2021 zveřejněny na webových stránkách školy
www.skola.veltrusy.cz .

Poplatek kanalizace – stočné za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Poplatek kanalizace – stočné

za období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

 Výše poplatku je 1 680,- Kč/osoba/rok

(částka stanovena usnesením č.5/2020 , 48 Kč/m3  x 35 m3/os/rok = 1680,-Kč/os/rok)

Aktualizace čestného prohlášení ohledně počtu osob napojených na kanalizaci proběhne v termínu do 30. 4. 2021 na OÚ v úředních hodinách.

Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

(poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách – ½ duben a ½ říjen)

Poplatek kanalizace – stočné 2021 doc