Archiv rubriky: 2022

Poplatek za držení psa

Poplatek za psa pro rok 2022 činí:
1.pes – 90,- Kč/rok
2.pes – 120,- Kč/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2022 – do 28. 2. 2022
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

poplatek za psa 2022

Poplatek kanalizace – stočné

Poplatek kanalizace – stočné
za období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Výše poplatku je 1820,- Kč/osobu/rok
(částka stanovena usnesením č.5/6/2021: 52 Kč/m3 x 35 m3/os/rok = 1820,-Kč/os/rok)
Aktualizace čestného prohlášení ohledně počtu osob napojených na kanalizaci
proběhne v termínu do 30. 4. 2022 na OÚ v úředních hodinách.
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 4. 4. 2022 do 30. 4. 2022
(poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách – ½ duben a ½ říjen)
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

Poplatek kanalizace – stočné 2022 doc

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2022
je 750,- Kč/osoba/rok (platí pro trvale hlášené osoby)
Pro chalupáře 750,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2022 – do 28. 2. 2022
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

Poplatek za K.O. 2022