Archiv rubriky: 2016

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI

V naší obci započala realizace výstavby mateřské školy pro 20 dětí spolu s celkovou rekonstrukcí a přístavbou budovy obecního úřadu. K realizaci tohoto záměru jsme mohli přistoupit i díky poskytnuté dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Mateřské školy, a to ve výši 4.000.000,- Kč. Stavbu provádí firma Metall Quatro spol. s r.o., která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 8.648.698,- Kč (včetně DPH). Stavba bude ukončena v lednu 2017.
Celý příspěvek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 29.2.2016 usnesením č.1/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Vyhláška 1-2016 o stočném
Celý příspěvek