OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE POZEMNÍ KOMUNIKACE – Veltrusy – odloženo na neurčito

odloženo na neurčito

 

 

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE POZEMNÍ KOMUNIKACE
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČ 27900096, Milady Horákové č.p. 2764, 272 01 Kladno,
kterého zastupuje společnost 3K značky s.r.o., IČ 25056271, Jiráskova č.p. 1519, 251 01 Říčany
u Prahy, zastoupená jeho jednatelem Lubomírem Lágnerem (dále jen „žadatel“) podal dne 15.03.2024
žádost o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace, silnice č. II/101, ulice Dlouhá, Palackého,
Veltrusy
silnice č. II/101 – ulice Dlouhá, Palackého – staničení km: 74,410 – 76,750
v termínu: 19.04.2024 – 16.05.2024

oznámení o zahájení řízení o uzavírce pozemní komunikace – Veltrusy2

oznámení o zahájení řízení o uzavírce pozemní komunikace – Veltrusy

Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny obecních pozemků

pozemky v majetku Obce Všestudy v celkové výměře 491 m2

p.č. 60/3 (377 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

p.č. 60/9 (114 m2 – ostatní plocha), k.ú. Dušníky nad Vltavou, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 60/9 (246 m2 – ostatní plocha)

odděleného na základě geometrického plánu č. 142-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

za

pozemek v majetku Ing. Petra Hurdíka – v k.ú. Všestudy u Veltrus, o celkové výměře 509 m2

p.č. 226/267 (509 m2 – orná půda), k.ú. Všestudy u Veltrus, Obec Všestudy

část pozemku oddělená z původního pozemku p.č. 226/168 (24.953 m2 – orná půda)

odděleného na základě geometrického plánu č. 342-719/2023, vyhotoveného firmou Tesařík a Frank, geodetické práce  s.r.o.

zamer smeny pozemku Hur dik x Obec Všestudy 2024