Záměr odprodeje obecního pozemku

Obec Všestudy

zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích

záměr

odprodeje obecního pozemku

Pozemek: parc.č. 286/7

Výměra:    101 m2   

Kat.území: Dušníky nad Vltavou

Způsob využití:   ostatní komunikace

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

 

Doba vyvěšení 15 dnů

 

Zamer-odprodeje-pozemku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2022

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 27. 06. 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022
  3. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2021
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
  5. Diskuze
  6. Závěr

Pozvánka na zasedání 27_06_2022