Archiv rubriky: 2021

Poplatek za držení psa

Poplatek za psa pro rok 2022 činí:
1.pes – 90,- Kč/rok
2.pes – 120,- Kč/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2022 – do 28. 2. 2022
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

poplatek za psa 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2022
je 750,- Kč/osoba/rok (platí pro trvale hlášené osoby)
Pro chalupáře 750,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek uhraďte prosím na obecním úřadu v termínu
od 3. 1. 2022 – do 28. 2. 2022
v době úředních hodin
Po 17:00 – 19:00 hod.
St 17:00 – 19:00 hod.
nebo bezhotovostně na účet Obce Všestudy – č.ú. 0460041399/0800
vedený u ČS, var. symbol číslo popisné

Poplatek za K.O. 2022

 

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pondělí 20. 12. 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zahájení
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 5
  3. Porovnání položek pro výpočet stočného na rok 2022
  4. Stanovení stočného na rok 2022
  5. Schválení dotace pro Sportovní klub Viktoria Všestudy
  6. Schválení rozpočtu Mateřské školy Všestudy na rok 2022
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
  8. Diskuze
  9. Závěr

Pozvánka na zasedání 20_12_2021