Archiv rubriky: 2007

Dětský karneval

Dne 17.3.2007 proběhl v hostinci U Přemysla dětský karneval. Zúčastnilo se jej přibližně 38 dětí. Původně měla akci finančně zajistit obec, ale našlo se dostatek lidí, kteří tuto akci zasponzorovali, a tak ušetřené peníze mohou být vynaloženy na další plánované akce pro děti. Pro informaci uvádíme jména sponzorů a tímto jim zároveň děkujeme.
Celý příspěvek