Archiv rubriky: Události a aktuality

Veřejná vyhláška – finanční úřad

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024
pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Podle § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o
vyložení veřejné vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů, tj.
od 15.04.2024 do 15.05.2024

Doručení daňové povinnosti se provede tak, že se vyložení hromadného předpisného
seznamu oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce, a to
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby, od kdy je vyložen
• označením místa, kde do něj lze nahlédnout

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost.

 

priloha_1342507182_0_00200796_dne_0515_2401612208

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE POZEMNÍ KOMUNIKACE – Veltrusy – odloženo na neurčito

odloženo na neurčito

 

 

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE POZEMNÍ KOMUNIKACE
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČ 27900096, Milady Horákové č.p. 2764, 272 01 Kladno,
kterého zastupuje společnost 3K značky s.r.o., IČ 25056271, Jiráskova č.p. 1519, 251 01 Říčany
u Prahy, zastoupená jeho jednatelem Lubomírem Lágnerem (dále jen „žadatel“) podal dne 15.03.2024
žádost o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace, silnice č. II/101, ulice Dlouhá, Palackého,
Veltrusy
silnice č. II/101 – ulice Dlouhá, Palackého – staničení km: 74,410 – 76,750
v termínu: 19.04.2024 – 16.05.2024

oznámení o zahájení řízení o uzavírce pozemní komunikace – Veltrusy2

oznámení o zahájení řízení o uzavírce pozemní komunikace – Veltrusy